क्र नाव वय पूर्ण पत्ता व्यवसाय पद
1 सौ. अंजली गणेश वडोदकार
9226791030
53 विमलराज, १३९ ओंकार नगर, नागपूर- २७ सरकारी नौकरी अध्यक्ष
2 श्री राजेंद्र नरेशराव मिठे
9225337048
64 ९७ रामेश्वरी रिंग रोड द्वारकापुरी नागपूर व्यवसाय उपाध्यक्ष
3 श्री गणेश केशवराव वडोदकर
9226777555
64 विमलराज, १३९ ओंकार नगर, नागपूर- २७ सेवानिवृत्त सचिव
4 सौ. अनुमती मधुकरराव सिन्नरकर
9422128695
55 २८ - कॉर्पोरेशन कॉलनी प्रशांत नगर नागपूर - १५ सरकारी नौकरी सहसचिव
5 श्री सुधीर वामनराव पार्डीकर
9423103212
60 ६३ हरिदास अपार्टमेंट हिंदुस्थान कॉलनी वर्धा रोड, नागपूर २७ खासगी नौकरी कोषाध्यक्ष
6 सौ. शुभांगी शिरीष देशपांडे
9923179393
55 २५ गणनायक सदनिका वर्धा रोड नागपूर गृहिणी कार्यकारिणी सदस्य
7 श्री मधुकरराव गोविंदराव सिन्नरकर
8600404151
46 २८ - कॉर्पोरेशन कॉलनी प्रशांत नगर नागपूर - १५ सेवानिवृत्त कार्यकारिणी सदस्य